V Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wielowymiarowe pojęcie niepełnosprawności”

Powyżej wspomniane konferencje Lublin zaplanowano w dniach 6 – 7 grudnia 2016 roku w Lublinie. Jej Organizatorami są: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Wydział Pedagogiki i Psychologii Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Zakład Psychologii oraz Pracownia Psychologii Ogólnej i Rozwoju Człowieka. Kluczowym tematem niniejszej Konferencji będzie niepełnosprawność we współczesnych czasach jako zagadnienie, które jest postrzegane w różnych kontekstach i wymiarach. Niepełnosprawność będzie tutaj przedstawiana jako przedmiot naukowej refleksji w aspektach: teoretycznym i praktycznym.

Uczestnicy Konferencji będą mogli zapoznać się z opracowanymi nowymi, oryginalnymi metodami pracy z osobami niepełnosprawnymi, wziąć udział w przygotowaniach programów pracy, do których włączane są instytucje rządowe czy też pozarządowe. W trakcie Konferencji uczestnicy zapoznają się z podziałem niepełnosprawności wynikającym z wielości jej rodzajów: osoby o obniżonej sprawności umysłowej, osoby, które są sensorycznie niepełnosprawne, osoby z zaburzeniami psychoruchowymi, osoby przewlekle chore, oraz osoby, które są społecznie niedostosowane. Ponadto podczas Konferencji poruszany będzie kontekst przestrzeni aksjologii i etyki, a także społeczne postawy wobec osób niepełnosprawnych oraz ocena tych osób przez społeczeństwo.

Konferencja ta ma na celu: prezentację programów i metod pracy z osobami niepełnosprawnymi, obecną kondycję rehabilitacji i rewalidacji osób niepełnosprawnych, systemową pomoc państwa osobom niepełnosprawnym, edukację i pracę zawodową osób niepełnosprawnych, niepełnosprawność będącą wartością, prezentację nowych psychologicznych teorii i koncepcji, które dotyczą niepełnosprawności, przedstawienie metod wychowania dzieci i kształtowania ich postaw wobec osób niepełnosprawnych, przedstawienie badań nad osobami niepełnosprawnymi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *